Promed Optyk. CZAS NA WZROK 40 +

Udziałowiec - Firma Poligraficzno - Introligatorska,wykonuje druki dla uczelni,szkół oraz urzędów,świadectwa szkolne oraz dzienniki

Regulamin katalogu:

 1. Dodanie własnej strony do katalogu, zwane też wpisem, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 2. Aby dodać wpis: kliknij "Dodaj stronę" w menu. Alternatywnie można też wybrać odpowiednią kategorię, następnie podkategorię, wpisać adres swojej strony w okienku, kliknąć Wyślij.

 3. Logując się w panelu użytkownika można dodać wpis jako zalogowany, wtedy będzie możliwość jego edycji w przyszłości!

 4. Odrzucane są strony: bezwartościowe, składające się z samych reklam, sprzeczne z prawem, o tematyce erotycznej, o tematyce hazardowej, w budowie, nie posiadających polskiej wersji językowej, oferujące zabronione prawem produkty itp.

 5. Redakcja serwisu nie odpowiada za treści, strony oraz reklamy umieszczone w katalogu.

 6. Wpisy są moderowane przez Administratora. Zgłoszenie strony do przyjęcia jest akceptowane zazwyczaj w ciągu 24h.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany opisu i tytułu strony, bez podania przyczyny.

 8. Opis strony powinien być jasny, logiczny i zrozumiały, napisany w języku polskim, nie może być zlepkiem słów kluczowych, składać się jedynie z wielkich liter.

 9. Prosimy o nie dodawanie strony z takim samym opisem do wszystkich katalogów.

 10. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez powiadomienia użytkowników.

 11. Dodany wpis powinien być w odpowiedniej kategorii.

 12. Każdą stronę można dodać do katalogu tylko jeden raz.

 13. Akceptowane są tylko domeny główne i subdomeny.

 14. W przypadku dodawania strony z linkiem zwrotnym, musi on się znajdować na stronie głównej, lub na podstronie do której prowadzi link ze strony głównej. Umieszczony na własnej stronie link zwrotny może być wykorzystany do dodania tylko jednej strony.

 15. Zastrzegamy sobie prawo wysyłania przesyłek reklamowych na adres podany w Katalogu.

 16. Istnieje możliwość sugerowania nowych podkategorii i stron, jednak dopiero po akceptacji przez Administratora będą umieszczone w katalogu.

 17. Cennik za dodanie strony do katalogu:

  • Wpis Darmowy - za umieszczenie linka zwrotnego (dla stron PR2 i więcej)
  • Wpis Zwykły - koszt 3,69 zł z VAT
  • Wpis Silver - koszt 6,15 zł z VAT
  • Wpis Gold - koszt 11,07 zł z VAT
  • Wpis Gold 100 - koszt 30,75 zł z VAT
  • Wpis Gold 365 - koszt 61,50 zł z VAT

  Dokładny opis każdego rodzaju wpisu, podany jest przy jego wyborze podczas wpisywania strony do katalogu.

 18. Płatności online kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje Centrum Rozliczeniowe Dotpay.

 19. W przypadku płatności przelewem wystawiamy FV.

 20. Kontakt w sprawie reklamy w serwisie: tel. 601433988 lub reklama@ospi.pl

 21. Kontakt z Administratorem: tel. 601093323 lub admin@ospi.pl

 22. Właścicielem serwisu jest firma: "Jolanta", Al. Wolności 66, 42-217 Częstochowa; NIP 573-023-01-98

 23. Serwis należy do grupy OSPI czyli Ogólnopolskiej Sieci Portali Internetowych.

Polityka prywatności:


Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 roku) niniejszy serwis nie będzie przekazywał adresów e-mail, adresów ip i innych danych o osobach korzystających z serwisu, osobom trzecim.

Niniejszy serwis używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu poprawnego funkcjonowania serwisu.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

REGULAMIN USŁUG I SERWISÓW PREMIUM prowadzonych w ramach serwisu www.dotpay.pl

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez firmę Eurokoncept Sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 676-233-99-70, REGON 120379073, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270753, o kapitale zakładowym 686.000,00 PLN, zwaną dalej Eurokoncept.

§2

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:
Serwis - serwis internetowy służący Świadczeniu Usług.
Produkt - aplikacja Java, logo, dzwonek lub inne treści elektroniczne wyświetlane lub w inny sposób odtwarzane za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia elektronicznego
SMS oznacza usługę "Short Message Service" świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.
MMS oznacza usługę "Multimedia Message Service" świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.d.
SMS/MMS Premium - oznacza SMS lub MMS o podwyższonej opłacie zgodnej z cennikiem SMS/MMS Premium operatorów GSM.
Usługa - odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom Produktów.
Użytkownik - abonent sieci telefonii komórkowej

§3

Usługi oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające pobieranie i eksploatację Produktów.

§4

Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien upewnić się: Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania lub odczytania wybranego Produktu. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt mała, Produkt zostanie zamówiony i opłacony jednak Użytkownik nie będzie mógł dokonać jego pobrania, odczytania lub instalacji. Czy posiadany telefon jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie wiadomości WAP-Push, SMS oraz pobieranie stron WAP. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Użytkownik uzyska kontaktując się z swoim operatorem GSM. Czy dany Produkt jest oferowany dla posiadanego przez niego modelu telefonu komórkowego. Czy posiada inne urządzenie elektroniczne pozwalające na odebranie lub używanie Produktu.

§5

Usługa jest zamawiana poprzez wysłanie SMS/MMS z kodem danego Produktu na numer SMS/MMS Premium lub wybranie wskazanego numeru telefonicznego w sieci TPSA i podanie wymaganego kodu usługi.

§6

Opłaty: Użytkownik wysyłając w ramach Usługi ponosi opłaty godne z cennikiem swojego operatora telefonicznego. Do kosztów zamówienia Produktu należy doliczyć opłatę za transmisję danych potrzebnych do pobrania Produktu zgodnie z planem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.

§7

Korzystanie z Usługi: Użytkownik korzysta z Usługi poprzez wysłanie na wskazany numer SMS/MMS Premium zamówienia Produktu w formie SMS/MMS odpowiedniej treści lub wykonuje połączenie telefoniczne na wskazany numer telefonu w sieci TPSA. Treść SMS lub MMS lub numer telefonu służący zamówieniu danego Produktu jak również odpowiedni numer SMS lub MMS Premium wskazane są na stronach Serwisu opisujących Produkt. W odpowiedzi na wysłanego SMS lub MMS z zamówieniem, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS, MMS lub WAP-Push z adresem strony WAP. W odpowiedzi na wykonane połącznie telefoniczne odczytywany jest kod dostępu do usługi. Produkt może zostać pobrany tylko z telefonu, z którego wysłano SMS lub MMS Premium z zamówieniem. Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS lub WAP-Push lub MMS w przypadku gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia. Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z wysłania wiadomości lub wykonania połączenia telefonicznego niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisu. Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS lub MMS Premium lub telefonu. Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe dokonanie przez Użytkownika zakupu Produktu dedykowanego innemu modelowi telefonu komórkowego, niż ten, z którego Użytkownik dokonuje zamówienia. Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych. Dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN, o ile nie ustalono inaczej, Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS, przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut. Serwis może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i/lub działania na szkodę Serwisu.

§8

Dokonując zakupu Produktu lub pobrania darmowego Produktu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Produktami oferowanymi przez Eurokoncept, darmowych Produktów Eurokoncept jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Eurokoncept oraz jego Klientów. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS lub MMS oraz darmowych Produktów przesyłanych za pośrednictwem WAP Push na numer telefonu Użytkownika. W przypadku braku zgody na otrzymywanie powyższych treści Użytkownik prześle z formularza dostępnego pod adresem http://www.dotpay.pl/reklamacja informację wpisując w treści słowa "brak zgody" oraz numer telefonu, którego dotyczy wycofanie zgody.

§9

Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma SMS lub MMSlub WAP-Push, należy złożyć reklamacje pod adresem http://www.dotpay.pl/reklamacja lub przeslac listem poleconym na adres: Eurokoncept Sp.z o.o., Wielicka 72, 30-552 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania.

§10

Po pierwszej nieudanej próbie zamówienia prosimy o niedokonywanie dalszych zamówień. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie produktu.

§11

Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Kasy fiskalne Częstochowa,1 Maja 9A

Płatności w serwisie obsługiwane są przez DotPay